ࡱ> T8\phaskinm Ba==[X/u!8@"1Arial1Calibri1Calibri1Calibri1Verdana10Verdana1Verdana1Verdana1Verdana1Verdana1Verdana10Verdana1Verdana10Verdana1Verdana10Verdana1Verdana1Verdana1Verdana1Arial1Calibri1 Calibri1,Calibri14,Calibri1 ,Calibri1Calibri1,Calibri1,8,Calibri18,Calibri18,Calibri1>,Calibri14,Calibri1<,Calibri1?Calibri1h8Cambria1Calibri1 Calibri1 Verdana1 Verdana1$Verdana1$Verdana1 Verdana1 Verdana1 Arial""#,##0;\-""#,##0""#,##0;[Red]\-""#,##0""#,##0.00;\-""#,##0.00#""#,##0.00;[Red]\-""#,##0.005*0_-""* #,##0_-;\-""* #,##0_-;_-""* "-"_-;_-@_-,)'_-* #,##0_-;\-* #,##0_-;_-* "-"_-;_-@_-=,8_-""* #,##0.00_-;\-""* #,##0.00_-;_-""* "-"??_-;_-@_-4+/_-* #,##0.00_-;\-* #,##0.00_-;_-* "-"??_-;_-@_- ""#,##0 ""#,##0.00                                   ff + ) , *   P P    ` !   "  # $ a> % #8      #     8 8  (@ @  ( . &|    < < 'x ' | ( ) & &| &| ( @ (   (< (8 (8 < 7 @  p@ p ( @. (.  @. . @. . & +7 + *7 *@ ,x@ ,x |||X}A} _-;_-* "ef-@_- }A} _-;_-* "ef-@_- }A} _-;_-* "ef-@_- }A} _-;_-* "ef-@_- }A} _-;_-* "ef-@_- }A} _-;_-* "ef -@_- }A} _-;_-* "L-@_- }A} _-;_-* "L-@_- }A} _-;_-* "L-@_- }A} _-;_-* "L-@_- }A} _-;_-* "L-@_- }A} _-;_-* "L -@_- }A} _-;_-* "23-@_- }A} _-;_-* "23-@_- }A} _-;_-* "23-@_- }A} _-;_-* "23-@_- }A} _-;_-* "23-@_- }A}! _-;_-* "23 -@_- }A}" _-;_-* "-@_- }A}# _-;_-* "-@_- }A}$ _-;_-* "-@_- }A}% _-;_-* "-@_- }A}& _-;_-* "-@_- }A}' _-;_-* " -@_- }A}( _-;_-* "-@_- }}) }_-;_-* "-@_-  }}* _-;_-* "-@_- ??? ??? ??? ???}-}/ _-;_-* "}A}0 a_-;_-* "-@_- }A}1 _-;_-* "-@_- }A}2 _-;_-* "?-@_- }A}3 _-;_-* "23-@_- }-}4 _-;_-* "}}5 ??v_-;_-* "̙-@_-  }A}6 }_-;_-* "-@_- }A}7 e_-;_-* "-@_- }x}8_-;_-* "-@_ }}9 ???_-;_-* "-@_??? ??? ??? ???}-}; _-;_-* "}U}< _-;_-* "-@_ }-}= _-;_-* "}x}Qef_-;_-* "-@_ ??? ???}}R _-;_-* "0-@_ ??? ??? ???}d}S_-;_-* "-@_ ??? }d}T_-;_-* "-@_ ??? }d}U_-;_-* "-@_ ??? }d}V_-;_-* "-@_ ??? }d}W_-;_-* "-@_ ??? }d}X_-;_-* "-@_ ??? }}Y _-;_-* "0-@_ ??? ??? ???}}Z _-;_-* "0-@_ ??? ??? ???}(}[ p0_-;_-* "}(}\ p0_-;_-* "}x}] _-;_-* "0-@_ ??? ???}x}^ _-;_-* "0-@_ ??? ???}x}_ _-;_-* "0-@_ ??? ???}<}` p0_-;_-* " -@_}}a p0_-;_-* "0-@_ ??? ??? ???}d}b_-;_-* "-@_ ??? }d}c_-;_-* "-@_ ??? }d}d_-;_-* "-@_ ??? }P}i_-;_-* "-@_ }<}j_-;_-* "-@_}P}k_-;_-* "-@_ }<}l_-;_-* "-@_}P}m_-;_-* "-@_ }d}n_-;_-* "-@_ ??? }P}o p0_-;_-* "ef-@_ }<}p p0_-;_-* "ef-@_}<}qef_-;_-* " -@_}(}ref_-;_-* "}<}sef_-;_-* " -@_}(}tef_-;_-* "}x}u _-;_-* "0-@_ ??? ???}x}v _-;_-* "0-@_ ??? ???}}w _-;_-* "0-@_ ??? ??? ???}x}x _-;_-* "0-@_ ??? ???}d}y _-;_-* "0-@_ ??? }d}z _-;_-* "0-@_ ??? }x}{ _-;_-* "0-@_ ??? ??? 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef % 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef % 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef % 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef % 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef % 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef % 40% - Accent1M 40% - Accent1 L % 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L渷 % 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L % 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L % 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L % 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ % 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 % 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ږ % 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23כ % 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 % 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %! 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 % "Accent1AAccent1 O % #Accent2A!Accent2 PM % $Accent3A%Accent3 Y % %Accent4A)Accent4 d % &Accent5A-Accent5 K % 'Accent6A1Accent6 F %(Bad9Bad %) Calculation Calculation }% * Check Cell Check Cell %????????? ???+ Comma,( Comma [0]-&Currency.. Currency [0]/Explanatory TextG5Explanatory Text % 0Good;Good a%1 Heading 1G Heading 1 I}%O2 Heading 2G Heading 2 I}%?3 Heading 3G Heading 3 I}%234 Heading 49 Heading 4 I}% 5InputuInput ̙ ??v% 6 Linked CellK Linked Cell }% 7NeutralANeutral e%"Normal 8Noteb Note  9OutputwOutput ???%????????? ???:$Percent ;Title1Title I}% <TotalMTotal %OO= Warning Text? Warning Text %XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`Project Delivery Plan, ;#Sfvf`@@ hllRlՐ 㡖x``V.Ʌ!k3FkՐ 㡖x``V.Ʌ!JFIFC   C " }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ? 3am.ڜJ510m߆?i W]hk b+X, ⦣r~mXl-Of5 =:w}tDyh?Pd?έ{Gty,8|?#?k}fM9oN/ƛ3EmWbr~'~R:Oխ#_>%c2>|>YV]U3Go6S>|2ʖc#}5qx5wOḖö"##+9ucZ> p_oe~ss*̞u׌RX_(~K@V]Anq°V{xfs^K[Sgysp4{aq&ia/ Mƽ2mC?Uwwk Sůͣ</<WON95'pVmE75RmC/% Q-/'o ?Oy/Ӛ-߭c,^d&{:#^* #?JI4CҡxctV?UՌْ9fF?H~׉q_ CIѣPIzF? 5αgbexd Ƚ -E,{ L~|` _k"qUB9ͳU1r<%? 7A?qAƏi d=s݂H\~43ͣ?s?2o=~2x/59~£$M/fˆᦿh/,!ӟ(1cVx{i k?Y'?<ۓ'q'i%=T:{LS^"Jg=W8A9S k?}?$?u;ue}Ok;xo8yGe)'⫄v1,J?y~ea>};xoGe)g?Pu$UpIOxw~~>’*_GPuGV}c~?v^>’*xoROW b(ϸqx?'e)'⫄v?Q+>_o(o?}$U x'⫄uXJ?y~ea ><;ᬼ}$U x5G#:Rϵ>};xoROQ}LU;(z?Sϵ|/w<^?’*G'U:_K5?^l/~~i_Z]:f) ˹KsPG#?ҽ oGRr"GH\W>'+&lfQXIڜvFrI# ;~T_ ?g*yU;m{\,~-$vFeK͞uvVto9Qw$0B1k߇?OwVǾ?Ԯ^ 9in<~ ~2nK5ԓ1̄oqs on#mE^jo3\_'uE7 Ol'pN\4"I{JdxWMM'Cӣ1#\gmIHldڀ5V}D`Hӏ,V>U$'vIu#>fjNUH+bNaWcJ]E>~}VQ us uHjw6~W,N}b3Zg b =:]@ ?Z5W_rOcGYW_'8`d#񏍵o_)o@{εvmKi;*kTE"acPvH|eNz졧h>fD9 t~caCQH"tZu5bFbQ})hؾl_JZ(6/ҖMFbQ})hؾl_JZ(6/ҖMFbQ})hؾl_JZ(6/{U7GoH ukxKjAq\IyOFCRʈۀI5q^Կi_m]4V F`s4z x6hIyeM+v~g?~uKk){t>w#85 3~Ӭ.x s;cXa\:_w $'=U浱j.#cQsKıNri9=hl,QE!Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@͵Icڧ pk#z3Јz&][4i+m%<.U%G~dsk BۮO~?ybn$ץ2Yn5+.rK!gcܓ](Q!\+ IKEl3.ceV}v,RDdZŠ> J|V %[.slz`xY?hɯ). yc'cTTM&sLYQ4u>c΅[u55z)M>ep)((((((((((H Mz%|r|mNcq}mmBɍ"i v>|E,5':u0bhi:]~= 7^ggmhu$8E y>a|uMFC%%> '/xYR:O&g떡a?F~c>!>ß m1Tq_;|+m: ?:WeeEai^M??p#v5O?i_Q u֗ձ/ܢ,IczߺAъA*8|JJX*oi1'<%d#N5K_ms=,ߤ d⏋S)h!r6х೰9$Q ^ 5wv`'~o^KIG8,όCJBH՚c۴JݺU`#ֿP.>k%:MRhgsTܢ-QP{ k=5k+ '8؜EGoqFNTe;\i:u[` (O`M1QE1qC}sLQfڍp)s!s+رE"6(f 4-VVW*HEٲ%VwfJ fsdi4r UEl5(f:*9beމK?O6{=-vEoLBӧ3kh$Z),Y$rw^ }nԬOE|wA? X8d%Z:O?+&7.V1DUsZc|W͒^'V!|9Cd e̯Ǩ_Zjv(9jQû;6p<;_@# 1fL=CH.+kyz\Wt83O(.6pN"NDYj {TߋvD\j çz28bӸV _?489 &;;zK SX\NO |jiU/j)sP_][ݱ9<5k /\{S\dRr}XZThSM/qtSoTI#6)jZ C{3ֿD9e5EyGoP ,f|aRI%JwOfTE^$9h"G_DVZt-M-*ЕƟ|6GO]H.nN7Ā?O/4/6W[abg;'Ċyf)Jl{^6GSahۻw~_`~f|nnag[mdO95 -% ? W-l3jETPp OZh%[M}u*Iw`Ԋ>o2P SoDW>TU-[w}a( ? R Gՠy$M#9;ykVWF?r>K[3_3ᅿd ~cyZ=9]9x3[/k=cи_ůp> ?EWsN ֕*ѫ#0/c(ƭUeiW3 a;t3 ]iimubj&æs^z:/푦o~ΣXh\)@@R~2U安zgï=֧kec%#8 cO.qIE8?7f<=ӭ9FMOݤGпM/N}hj𧇘!e&;G'𯿏3&$:~?o]nY.ya%?V=w6s\xr B'{ea8i߆8WՂsjm-<]YUR%M;E&֋2?8ttU^3S|7𥶕g MΎ$z~0(_ n/|┌XoY3WdpySҳѣ; 2VN2m4iy[6Ui_L2XzUOڃSemHU}BSR[q?u"PX gck<6p~yik/ڛħL%լR!^{tHKH8h}oZJ+?SƊz-~?4_ikҵiW`p$mVvG&oهBbr|8ÿj:QҮ 0]##^>/t;2q$~G,?; vk+ ? m+DEp@ -fUNu?>2vmO_Q 1~:C-th)<1e/u`[젓8z|g@~<|'?㿋|A+iƿ=%ףv##'Hǧ~`19}Fg|?b<޷ K:xS??>-,. jRvqpddk' O>e؇7;hZ5I6仞T&P_ l^;'>'|u;mm4;9H.L36xwž1\xcF4Zֱ2ۣ}eCr s:άckl3Z??)?C~7ԷIqz1]BFVI $a< W_? nG $qkYBy; ^ٯ dZl<7_ld7>!{n7v% 2)"0i3lG~[Ҧ4s^]G_H&)Ta[/sCZƽJ-ŧX X A?o -Uzj+$VEJe+#uf'$ƾ4|._?Q?xv+Zb!Li}+qsx M?V6ry9=cVN x6]{]t6k 5,Q2g?jZvštvzSM;b>Z@/ {Y~ ~iǕqN;M>"O;UxBVϔ:OVM4)ɧT7yv'`dO\ ]߇ff̲aATξ~Ɵ(4ojzuJ]#J/ ٣?/JR H$*GßWT?uلq{ߕ~o,^#ʜdSxV;&"oMv}+;EsL-{Ck[R|6DV7+ .FO|2H\0$_?nKxhOIjr[ܼ3Lqr'<7f?U> Y/U_s6ƿ=HCuDc+ ܷ˹|Q9f Ȟp糎_?_-?_L_i"pdW|H8n[;G|vh[/9'sЩx߇11G!35[7_f3Iqu<ӿGك_<+g1k4FG3Di9ay/og ߤ UbqfBvw5xşw:o熮o"\hz*c# g}%V2ܻ9-T~U,s].~wmq/쿡0rD |=iQXZEvu * `Oby O>Դx/WEԑKQUԾ-_AKcAva}WWJiYd)8kBG6Ƴ7 W6߮ G |j|P?:K_3MV8=|Kb+dԾ|toZ6WJ]#P^Ls lr Կ-ň,}`v+7/iMr1%DpH8{2Z'[ZSrnͰ؊u']-yu+,@yl?l cyjAq^@=+_yZ\Wc?'}?~ 6ھ/8!+࢜Q[脯4VmgV8?`)pEo $#=WC#zWi^mOnٴ =~Ǿi]Ңqi0=@#ƿ0<;a i_kn|x%S2O;ĵ|oıڠ+_qXK?~NZԓvҬؖhzIik/a#ykpJIxU˩! Zc@Y-/*-F2y'_xU/y">>?~YN^+tȿo/[M/խGYg N<ZJ>ܩ>+,VR=i E,U_[c+>"| b>8Z̰Fnz|#?G~QkW]eVH@pRwAYrONkmݔ8<t TQ'5 m2^"7z叇|z?Z[e`"^֏$7AK&=-@Uʐ1ҿO upS~S4JoۉvCWӿDsWKo X]32<?nEZ1j5Ƨ##6Ete~U|Ix|mu>k1_UɪYվ)SOE0v%$t1Lc[}I8xs[‹[ĩ$ɞLP)sd{˶^9y<J?x %UDSVElO9jYާqa 55Mtg_?K5{ ]3pJOc5SHg[ϋ^gqq#e߆֟gO|2@X'5gsOڗg<+h4@coɏV|U>_Υ)^gA9T<ͿK|*C-rTֵkos+O#E/JTPzR4”Rt`dN\E~ >⯈-KhmGaLLGkCWCh8zWG_9qi>#s^Uv#1}1?|=[M#>=dO;, ~˾IkrV_d%<1?ѡ+5Ke ;wϊ?/\^O<%?P|3[pqͩaAuguZh-M?~m[e|Cijw*Wa73UU43`|$) >|)ВqOO+ O_F 2Ëo HO}~ԩ9rPc'"/?|Qvi|EEӼ~ǵ~{´Upe+be] !淤_NEJS\VUD;Jؿ3]͵L8 =ϟ cyni&x)i1Wo=ȸ8╭; WmoKV_-gm3ޭm{%FR\唲g$GB~ߴ7ߏ/4jw^c @: T2KNx Μji5F2-Aj0x+0 E)WRE_Oǧ bF_\^U' E mWڦld~ '/xe{kO7_P OgԟP?=?Kiҽ3 'o>Wsů2 Op2W ^!h KGCS!uidJ}lmCºZ1oep?鯼:oE 6r&8T.>&?|eu}:B?~<>/Ys)/Ȋ>:!!韛{=g%-\b-Q47f|`}j͹ ]>?gx%?ؚd_/s3_F[[8B? 15W}ew4Қ 0G'}i'oj>-ɊF漼)%c 1Jд}MHmX1;MBmheRG* x"QC GNUy)g5;w+ˢO&Aa׾1x Ě5":Oz$~com [ E#ygr ~|{gF?Y< 74IGofg3~issmaw8nYE<*TV[lWKx~?|~${ Sn0yOĖ1z *nI7SA~n4ĭPxtV=6_@!KXcV,ʛOk?ЬҨ0H'yſǢx~RwoW}#5Ο4α.8{8L6+M_vq)ar꓾{׻吳}Iu"ЭL.k eU 1V-?¯'bD= tH0#q5<)}] j5kqn(?I3Ş%l8Qܓ_OD<;;)* yb/Oson`Cy[).ba AFx2⯈%×whǠhf_ 猪TW\y]QïK?(_]ϝn|G-g?F^X:U+kSo$/-ԓrK;$uxcWU $ $~P5/+o"W 3{26Z)2_1\1ltk Gw6/4X-4-2D!_^" SRGmean# &7ķq| e$AVS{ZN^>Pu=*~__Q ~ @c. jMDd :nt&eE˧>YquETҭ" cWp.ׅr9rϺџGisx;xsXɑfԏH}UԂ ӫ?-|)uq/BA[J@!+77g@qhدxp]J]Z'U%H T_\Z?,54 - JNl587Xw+ŵ>u\o g¹-¸HgmI<*ƒJg|k<( {Ŷ8 3)?~7F GRbȞ–ŷn&A4y~ࣾ;K%je?Ooÿڏvg2c2{`-1,e>"9ynW-$~yT#1^Ko՟EbsJdIILQhn ?&o떡M< -CH.+?C0rϩ?z^1!+zoOOD%yJ.8J Op7OQ_8}vJ椶ҽ2jmwϥjKݍ9ZWPr8#|1?|wN7AL@OjizFZZ AN@UP[߄2!Z2VJg7n9_i9]Hw?c_kқ{Zm)G: Zg񅍯 /t5G$MX`HHԒ[9,x@tppsIͣoQ:.1WVO>-(~o{s$lsi};Vğ&1z"[C!|c|ֺX<11''5%c|<5'Z`KnPϗ>|+YdW]i\r]vfcמ~~:6: ǓEz8,7%fmgk# k, O^v_;Y{%~i~: CeL۞C؞I=x@> tڿ5ZݳTp#){xFvyuR t@: ~ |=eجl5GO/}іQP~5G =s_>K+])[os W(SC>c)_/[K2[i`)U28_Ƨm3ʪOk%|D$\4Gkd9~K-x"kJqYmSVf|i$T?>x/|D{_1SDMـzجtce.o%!HGVY +v5SÐyuVz4q\8a߻g|3ǠC|SVm$QiHF=K1}k ok3K{AEҔԞ9 F?]@xo[?w$z|ZEml#^O(ҿR]'5|[H3^<]c^P=5Qr '5G Ո6"|GAW48W4Tefi"0m2jBÔHdB>8Ξ?ZjV?hMO,^*1??β,{צD4)n5 uiR7gC}?i'?I|wc߳v᫙5Iq6odpq溰|]/f)oC*qbnƿ\߅>.څ^"--3ҿeyfna _ ~|!poGBdvȫ⤲_i>7~+>| WZJ1L}vK-(yЬx MĀ}vUa@KU Wc R_(>O&OFZ?˽X#Q_ߴýGOzN>׭fמ 4xX7o48x#pvI~ Z$Z#᥄Ǒ0u㉆* ~sĬUi,w2t2cc6y:dR~ xw௅tI,u~^܎w,nYR+Z\cMPQoڇSC7>l |i@R4Wg;b(_~8Naöfڨ݉$M~tH໾^}o#]__Zo[l30?{ qZ5W7MyZnk˩5Ԉ$Fcfksٞ.1Vc|ЍlR匟(:kKx_1b%Bq? ntkzq^n?-l~4| ܟ&ܐ^ T}88#WOfkNYE5򝸕I}s|&ef/J?<dٳPnQ;y?#'PWqhZfe!QhfUtp 5ψ"|ҿ?'Ff!K#i`خ I'o5e_ '_$j$?*ưTo 5G7G |>#k?q.(oL+K*dr"zO};=-+}> ܺ\E~O脯3^^u ^fҿ˾-9~g| $A@z(>d H)"=_]5?a]>t`zm#*3pY?.wqv<#el](&z4t9y^sB WD7,sEw>jʂz\sܼ+z5߃&+?ֳ?e{ +L힟 c,Q^33c^g2l-&V"^=1ֆS㏂~,kMnZ;; 5'5RJ `Fn/ j)-3D{g%⪏oKDv|IH^=F1$<bF+ybiu+Im8nɰUJT"i+AF"@zQEy-l6/kx׺Eы oVjgc`ڼYQ^8̰t(ՔWd2 WWKIE8ֲڷ?[IV3Њ°V_zEe̱{zV\Qe8%r|E I_5 4ZuD u5r"I?{fG;0:u9KաIS)>Mwyu)BJ''\~WVJsz4)$*:[D8*ÐGW(튘NTfN`%tY>~O|R(詫Hi|{^3M{ sx?wn:x"o5G!$r!#=*Jݬ8έ\MW9vzTF)h%]K9,`~5O!$OֽHّ˃up{Mxfnd1Z>dTژƵ/q-5I}! !qzPX!ڧX#Ă\i5<%_iwќuar: iTΜ*+I] *ub5tz\ďڗӧIZmr_Wڛ_*hXer4 />xI"fWZ ZNQF8yU +z(ΪzU"%}&]Lۦ,I$iQZ1l5c򭂊(1QXj.tNbu>H"tQZJT 咺=KD~F~/K`USg }["|h;h-RIIb\˰04i(eY}9ƒOЧ k/FGn⏈E YVКS SQIVI93$(IEY(tYkUI%642e$PGCW((1N#>~KEӾ^+yGW$ uo)O]m>FCy69i@5TWRtK&'.gJ7D.7>$45lƩx9'XTB(UO)ҧJho?I\'{䅢+ ( ( ( ( ( ( ( ( (QEQEQE6YhI8rKqQ-e9洼Il<+5|N_ %[F%}'dX2)4CΞ'[ /[OM| O 6Uf ]ݙ吻3e=u <'Ȳ8[B)?^eLD֗WsZ5ڃu+ΰ(((((((((((?ȠXW…U5xsguYna$Dz*eRݙέ:jfw%FI@^T^DL7O& ώo H]#Yս=ͯv[6+4Tr5r ;9VXiX砮N{#͕fGSQOxB`bk;#+kk2O??*IpL\$_~w~׿~ x2'QHDqi > >x'J7-*+[hcqWq^.4ç~]\cT04c 'M-BWJ(Oך!=(q?YJ$-Q_4}QEQEQEQE (tQEtQEtQEtQEtQ:MBQH2\}jon2Rz*՗gHFXX:F|Cha8f(}E<zN e8U=hdEQA.8>rH8r!Ԋ2t1Hl}m'$c,JG">,L]:NW#d60xyc]o*Dw]1?ƽ2Kb@ ^K gK4yd^L 8U~)"C=J;}8uڮçX'P1cQv<஥)SѰd?J!IJoyҰ*rk=x+DW~G9lcZS6Nث[mW48g^rwlȷ$4H;OJևJ#hVJ:xT]^qd 7 L{}MiaxF)<=RaIMWJ/%5tyð\ 'JK ?$'[<+o'\#Rp H/K YϯT?_ &:G/kë4?J?^<|Ir_MĺG7hY^\EBK`Wkǿ&眿ɣ]Sr&:74;*{YίUr&]ToWaؿ,{Q dڼMSR&I5?/hëXh1=^? &<Ě2"4aPXh1A=^; .c4Iu>M|?(4?K ?ޏJTɠUr&:${% dڼxU߂ĚSɣq =>G%PּMWr~FWrb*zx1Ug㯋v\J?xXUu}juKscf䚿xcRf/| E)gt>b3)z~%Î?JtmF3ۊb X?홭T/#\%t>Yœ5lʅ:pWl$P)'u gR߳JloY~usKsS]H'=TH架w.R߳KKs߳KSҟqSy>߳G/?ohe^ϤK=>)E?엟74 K.s߳G=>(>w9٩ tS;,n Sa#*<IJs?Sǩm&OTYt#҆r¯[iCƒu#hXD1NtyZGUd6Xnү[G_V|~5O֫ >W÷gVM͜sf08]ԑXJB#_Z⽴`Fn+etP/Z:Y~0[ ?K]cj+;ΞjNv1*:yaj:a$ay.?֨r|#v}֩m27ZtV1ߑPtir?hU.T~=+7Jb:/qE\Ho+AA}_I O^Ws«;1T{ ̏b[NP~5n8"pG$J?veY~k<|qt>4_ YIW_. RXz?ƫG-XǭqxDWRi|?@p?^qm/So7-tM+I/_Z"ē=>nOp[5/<-(ŕ}]rMy#˰x˻?/ë/ߵֲMgh}wzgwNcHjUG8ڥ _qY^z/CV~ˢ@ )h>W5lDWY6U"__QH~QEpu;{}KrVپ7A\}_h܅7EѪAG֏iEO֔vQEqt~D ATQM!~~QC%E{VT{)Ëcu?ZJ(h'ŋ(iK1Zsu?Z(r EU ((((ru)Q@=(EP?J(FCGOΏ?RSJmTKtCQ𤢊] bEWKFa袊ηea 9.E𘏌񎢊+QE0 (?3 A@@  Project Name: Item or Work>Guidance notes to help you complete the Project Delivery Plan:Project Applicant:Funding Awarded: Proposed Cost Actual CostTOTAL funding from SITA Trust$Expected Date of Completion or ClaimIExpected date of completion/claim: Please enter a date for each element. "QMaking a claim: Please update the PDP as above * and submit this with each claim. Item or Work: Please list the items or work that SITA Trust is funding in this column. Please be specific, do not use terms such as "general works" or "as per quote". Please only list the items SITA Trust is funding. VProposed Cost: Please enter the proposed cost for each element of work in this column.(Actual Cost*: This column should be left blank until you complete a claim. When making a claim, please enter the amount you are claiming for against each relevant item. Please then save the PDP and add to this each time a claim is submitted. This allows you to keep track of your project spend. Project Delivery PlanhPlease complete the Project Delivery Plan (PDP) as follows and submit to us via email for approval. gccB T8 !|D d, L%,l34:@GNTU\bitp6ddd   d d d d dd  dd@@d d d dd d"eddd   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@Ad"  @ !"#$%&'()*+,-d.d/d0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLd   d !"#$%&d!dddd!   d dd  d   dAdK8 @ 4 <2h 1 4 <2h 1A^XXdd Arial\CNZSRGBA.ICC\CNZSRGBA.ICC\CNZSRGBA.ICC CONFIDENTIALCONFIDENTIALHArialDefault SettingsX    " dXXx>eef>>ggf@ABACD >>ggf@ ACD EEhhhBABACD xyzz{BABACD QijjkBABACD QillmBABACD QillmBABACD vvvvvwFFFFF o ppppa`[[[[ q rrrra`[[[[ q rrrra`[[[[ s tttta`[[[[ s tttta`[[[[ s tttta`[[[[ uu ] ^ _ RGHGHIJ nnSSbTGHGHIJ nnSSbTGHGHIJ nnSSbTGHGHIJ nnSSbTGHGHIJ nnSSbTGHGHIJ nnSSbTGHGHIJ nnSSbTGHGHIJ nnSSbTGHGHIJ nnSSbTGHGHIJ nnSSbTGHGHIJ nncUdVJJJJJJ nncUdVJJJJJJ nnUUVVJJJJJJ nnWWXXLLLLLL nnWWXXLLLLLL nnWWXXLLLLLL Ddl & ,,,,,,,,,,,f""""""""""""""" @! @" @# @$ @% @& @' @( @) @* + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? nnWWXXLLLLLL !nnWWXXLLLLLL "nnWWXXLLLLLL #Y#Y##Z# %"##Z# %"#Z##Z %"#LLLLLL $MMLLLLLLLLL %MMLLLLLLLLL &MMLLLLLLLLL 'MMLLLLLLLLL (MMLLLLLLLLL )MMLLLLLLLLL *MMLLLLLLLLL +MMLLLLLLLLL ,MMLLLLLLLLL -MMLLLLLLLLL .MMLLLLLLLLL /MMLLLLLLLLL 0MMLLLLLLLLL 1MMLLLLLLLLL 2MMLLLLLLLLL 3MMLLLLLLLLL 4MMLLLLLLLLL 5MMNNNNNNNNN 6MMNNNNNNNNN 7MMNNNNNNNNN 8MMNNNNNNNNN 9MMNNNNNNNNN :MMNNNNNNNNN ;MMNNNNNNNNN <MMNNNNNNNNN =MMNNNNNNNNN >MMNNNNNNNNN ?MMNNNNNNNNN Dl""" @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ @MMNNNNNNNNN AMMNNNNNNNNN BMMNNNNNNNNN CMMNNNNNNNNN DMMNNNNNNNNN EMMNNNNNNNNN FMMNNNNNNNNN GMMNNNNNNNNN HMMNNNNNNNNN IMMNNNNNNNNN JMMNNNNNNNNN KMMNNNNNNNNN LMMNNNNNNNNN MMMNNNNNNNNN NMMNNNNNNNNN OMMNNNNNNNNN PMMNNNNNNNNN QMMNNNNNNNNN RMMNNNNNNNNN SMMNNNNNNNNN TMMNNNNNNNNN UMMNNNNNNNNN VMMNNNNNNNNN WMMNNNNNNNNN XMMNNNNNNNNN YMMNNNNNNNNN ZMMNNNNNNNNN [MMNNNNNNNNN \MMNNNNNNNNN ]MMNNNNNNNNN ^MMNNNNNNNNN _MMNNNNNNNNN Dl ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ `MMNNNNNNNNN aMMNNNNNNNNN bMMNNNNNNNNN cMMNNNNNNNNN dMMNNNNNNNNN eMMNNNNNNNNN fMMNNNNNNNNN gMMNNNNNNNNN hMMNNNNNNNNN iMMNNNNNNNNN jMMNNNNNNNNN kMMNNNNNNNNN lMMNNNNNNNNN mMMNNNNNNNNN nMMNNNNNNNNN oMMNNNNNNNNN pMMNNNNNNNNN qMMNNNNNNNNN rMMNNNNNNNNN sMMNNNNNNNNN tMMNNNNNNNNN uMMNNNNNNNNN vMMNNNNNNNNN wMMNNNNNNNNN xMMNNNNNNNNN yMMNNNNNNNNN zMMNNNNNNNNN {MMNNNNNNNNN |MMNNNNNNNNN }MMNNNNNNNNN ~MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN Dl                 MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN Dl                 MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN Dl                 MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN Dl                 MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN Dl                   MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN Dl  ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? MMNNNNNNNNN !MMNNNNNNNNN "MMNNNNNNNNN #MMNNNNNNNNN $MMNNNNNNNNN %MMNNNNNNNNN &MMNNNNNNNNN 'MMNNNNNNNNN (MMNNNNNNNNN )MMNNNNNNNNN *MMNNNNNNNNN +MMNNNNNNNNN ,MMNNNNNNNNN -MMNNNNNNNNN .MMNNNNNNNNN /MMNNNNNNNNN 0MMNNNNNNNNN 1MMNNNNNNNNN 2MMNNNNNNNNN 3MMNNNNNNNNN 4MMNNNNNNNNN 5MMNNNNNNNNN 6MMNNNNNNNNN 7MMNNNNNNNNN 8MMNNNNNNNNN 9MMNNNNNNNNN :MMNNNNNNNNN ;MMNNNNNNNNN <MMNNNNNNNNN =MMNNNNNNNNN >MMNNNNNNNNN ?MMNNNNNNNNN Dl @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ @MMNNNNNNNNN AMMNNNNNNNNN BMMNNNNNNNNN CMMNNNNNNNNN DMMNNNNNNNNN EMMNNNNNNNNN FMMNNNNNNNNN GMMNNNNNNNNN HMMNNNNNNNNN IMMNNNNNNNNN JMMNNNNNNNNN KMMNNNNNNNNN LMMNNNNNNNNN MMMNNNNNNNNN NMMNNNNNNNNN OMMNNNNNNNNN PMMNNNNNNNNN QMMNNNNNNNNN RMMNNNNNNNNN SMMNNNNNNNNN TMMNNNNNNNNN UMMNNNNNNNNN VMMNNNNNNNNN WMMNNNNNNNNN XMMNNNNNNNNN YMMNNNNNNNNN ZMMNNNNNNNNN [MMNNNNNNNNN \MMNNNNNNNNN ]MMNNNNNNNNN ^MMNNNNNNNNN _MMNNNNNNNNN Dl ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ `MMNNNNNNNNN aMMNNNNNNNNN bMMNNNNNNNNN cMMNNNNNNNNN dMMNNNNNNNNN eMMNNNNNNNNN fMMNNNNNNNNN gMMNNNNNNNNN hMMNNNNNNNNN iMMNNNNNNNNN jMMNNNNNNNNN kMMNNNNNNNNN lMMNNNNNNNNN mMMNNNNNNNNN nMMNNNNNNNNN oMMNNNNNNNNN pMMNNNNNNNNN qMMNNNNNNNNN rMMNNNNNNNNN sMMNNNNNNNNN tMMNNNNNNNNN uMMNNNNNNNNN vMMNNNNNNNNN wMMNNNNNNNNN xMMNNNNNNNNN yMMNNNNNNNNN zMMNNNNNNNNN {MMNNNNNNNNN |MMNNNNNNNNN }MMNNNNNNNNN ~MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN Dl                 MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN Dl                 MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN Dl                 MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN Dl                 MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN Dl                   MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN Dl  ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? MMNNNNNNNNN !MMNNNNNNNNN "MMNNNNNNNNN #MMNNNNNNNNN $MMNNNNNNNNN %MMNNNNNNNNN &MMNNNNNNNNN 'MMNNNNNNNNN (MMNNNNNNNNN )MMNNNNNNNNN *MMNNNNNNNNN +MMNNNNNNNNN ,MMNNNNNNNNN -MMNNNNNNNNN .MMNNNNNNNNN /MMNNNNNNNNN 0MMNNNNNNNNN 1MMNNNNNNNNN 2MMNNNNNNNNN 3MMNNNNNNNNN 4MMNNNNNNNNN 5MMNNNNNNNNN 6MMNNNNNNNNN 7MMNNNNNNNNN 8MMNNNNNNNNN 9MMNNNNNNNNN :MMNNNNNNNNN ;MMNNNNNNNNN <MMNNNNNNNNN =MMNNNNNNNNN >MMNNNNNNNNN ?MMNNNNNNNNN Dl @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ @MMNNNNNNNNN AMMNNNNNNNNN BMMNNNNNNNNN CMMNNNNNNNNN DMMNNNNNNNNN EMMNNNNNNNNN FMMNNNNNNNNN GMMNNNNNNNNN HMMNNNNNNNNN IMMNNNNNNNNN JMMNNNNNNNNN KMMNNNNNNNNN LMMNNNNNNNNN MMMNNNNNNNNN NMMNNNNNNNNN OMMNNNNNNNNN PMMNNNNNNNNN QMMNNNNNNNNN RMMNNNNNNNNN SMMNNNNNNNNN TMMNNNNNNNNN UMMNNNNNNNNN VMMNNNNNNNNN WMMNNNNNNNNN XMMNNNNNNNNN YMMNNNNNNNNN ZMMNNNNNNNNN [MMNNNNNNNNN \MMNNNNNNNNN ]MMNNNNNNNNN ^MMNNNNNNNNN _MMNNNNNNNNN Dl ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ `MMNNNNNNNNN aMMNNNNNNNNN bMMNNNNNNNNN cMMNNNNNNNNN dMMNNNNNNNNN eMMNNNNNNNNN fMMNNNNNNNNN gMMNNNNNNNNN hMMNNNNNNNNN iMMNNNNNNNNN jMMNNNNNNNNN kMMNNNNNNNNN lMMNNNNNNNNN mMMNNNNNNNNN nMMNNNNNNNNN oMMNNNNNNNNN pMMNNNNNNNNN qMMNNNNNNNNN rMMNNNNNNNNN sMMNNNNNNNNN tMMNNNNNNNNN uMMNNNNNNNNN vMMNNNNNNNNN wMMNNNNNNNNN xMMNNNNNNNNN yMMNNNNNNNNN zMMNNNNNNNNN {MMNNNNNNNNN |MMNNNNNNNNN }MMNNNNNNNNN ~MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN Dl                 MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN Dl                 MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN Dl                 MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN Dl                 MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN Dl                   MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN Dl  ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? MMNNNNNNNNN !MMNNNNNNNNN "MMNNNNNNNNN #MMNNNNNNNNN $MMNNNNNNNNN %MMNNNNNNNNN &MMNNNNNNNNN 'MMNNNNNNNNN (MMNNNNNNNNN )MMNNNNNNNNN *MMNNNNNNNNN +MMNNNNNNNNN ,MMNNNNNNNNN -MMNNNNNNNNN .MMNNNNNNNNN /MMNNNNNNNNN 0MMNNNNNNNNN 1MMNNNNNNNNN 2MMNNNNNNNNN 3MMNNNNNNNNN 4MMNNNNNNNNN 5MMNNNNNNNNN 6MMNNNNNNNNN 7MMNNNNNNNNN 8MMNNNNNNNNN 9MMNNNNNNNNN :MMNNNNNNNNN ;MMNNNNNNNNN <MMNNNNNNNNN =MMNNNNNNNNN >MMNNNNNNNNN ?MMNNNNNNNNN Dl @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ @MMNNNNNNNNN AMMNNNNNNNNN BMMNNNNNNNNN CMMNNNNNNNNN DMMNNNNNNNNN EMMNNNNNNNNN FMMNNNNNNNNN GMMNNNNNNNNN HMMNNNNNNNNN IMMNNNNNNNNN JMMNNNNNNNNN KMMNNNNNNNNN LMMNNNNNNNNN MMMNNNNNNNNN NMMNNNNNNNNN OMMNNNNNNNNN PMMNNNNNNNNN QMMNNNNNNNNN RMMNNNNNNNNN SMMNNNNNNNNN TMMNNNNNNNNN UMMNNNNNNNNN VMMNNNNNNNNN WMMNNNNNNNNN XMMNNNNNNNNN YMMNNNNNNNNN ZMMNNNNNNNNN [MMNNNNNNNNN \MMNNNNNNNNN ]MMNNNNNNNNN ^MMNNNNNNNNN _MMNNNNNNNNN Dl ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ `MMNNNNNNNNN aMMNNNNNNNNN bMMNNNNNNNNN cMMNNNNNNNNN dMMNNNNNNNNN eMMNNNNNNNNN fMMNNNNNNNNN gMMNNNNNNNNN hMMNNNNNNNNN iMMNNNNNNNNN jMMNNNNNNNNN kMMNNNNNNNNN lMMNNNNNNNNN mMMNNNNNNNNN nMMNNNNNNNNN oMMNNNNNNNNN pMMNNNNNNNNN qMMNNNNNNNNN rMMNNNNNNNNN sMMNNNNNNNNN tMMNNNNNNNNN uMMNNNNNNNNN vMMNNNNNNNNN wMMNNNNNNNNN xMMNNNNNNNNN yMMNNNNNNNNN zMMNNNNNNNNN {MMNNNNNNNNN |MMNNNNNNNNN }MMNNNNNNNNN ~MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN Dl                 MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN Dl                 MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN Dl                 MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN Dl   MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN MMNNNNNNNNN PPP 4,(  A(??0Sita_Logo_Gloss_NewPicture 2Sita_Logo_Gloss_New.JPG*os]&`>@<dd # !!""   7ggD Oh+'0HPhx Sean DeGruyterhaskinmMicrosoft Excel@@.x@EK${}@Z/x՜.+,D՜.+,p, PXx Path Communications Ltd Project Delivery Plan#'Project Delivery Plan'!Print_Area Worksheets Named RangestH(H`h_AdHocReviewCycleID_EmailSubject _AuthorEmail_AuthorEmailDisplayName_PreviousAdHocReviewCycleID_ReviewingToolsShownOnce.Budget and Work Planpb@all-write-mail.co.ukPaul Bancroftry !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FWorkbook<SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8